Wat is kindercoaching

Een kindercoach werkt aan problemen die zich op dat moment voordoen, zonder op zoek te gaan naar een oorzaak in het verleden.

Kindercoaching zorgt dat gaande weg een kind inziet dat de oplossing in het kind zelf al aanwezig is. Hierbij zetten we in op talenten en mogelijkheden van het kind en brengen zo eenvoudige gedragsveranderingen teweeg.

Allerhande problemen kunnen aan bod komen zoals: 

-opvoedingsproblemen

-gedragsproblemen

-problemen omtrent zelfbeeld

-...

Ook ouders worden hierin ondersteund en gemotiveerd.